Vzhúru do oblak a ešte vyššie

Vzhúru do oblak a ešte vyššie

S novým školským rokom sa začína aj nový rok v SCVČ-ku, s čím je už tradične spojené Maxistretko, ktoré sa tohto roku nieslo v téme „Vzhúru do oblak“. Akciu prišlo podporiť hojné množstvo dievčat, aby si zasúťažili, aby sa zabavili, niektoré kvôli Čvirovi (Už si videla Čvira?) alebo tiež kvôli Mrakovej víle, ktorá si merala dlhú cestu, aby s dievčatami strávila toto požehnané popoludnie.

Dievčatá boli rozdelené podľa stretiek a pripravených bolo päť stanovíšť, ktorých účelom bolo nedotknúť sa zeme, veď krídla nám dáva Boh. Dievčatá mali skvelú možnosť vyskúšať si balans na choduliach, čo nebolo také jednoduché, ako sa mnohým na prvý pohľad zdalo. Pri ďalšom stanovišti sa ukázalo, že bez tímovej práce to jednoducho nepôjde. Znamenalo to spojenie síl pre spoločný cieľ. Všetci to zvládli na jednotku a preniesli sa bez dotknutia zeme z izby do izby. Ďalšie stanoviská boli tiež hlavne o spolupráci a súlade, museli sa spoliehať jedna na druhú a k tomu patrí určite aj dôvera, ktorou, spolu s radosťou a smiechom, prekypovala celá akcia. Skvelým dôkazom toho bolo s akou ochotou pri stanovišti prenášali zvolenú členku tímu cez pavučinu. Precvičili si aj svaly na nohách, keďže skákali cez švihadlo po troch, čo im šlo veľmi dobre.

 

Dievčatá boli šikovné, čoho dôkazom boli pokreslené ruky s farebnými mráčikmi z jednotlivých stanovíšť. Odmenou za ich usilovnosť, spoluprácu a aktivitu na akcii bol sladký, cukríkový dážď, ktorý sa spustil na prianie Mrakovej víly. Po krátkej chvíli strávenej v kaplnke sa toto maxistretko rozpustilo.

Začína nový školský rok. Čo to znamená? Opäť začínajú fungovať krúžky v scvč-ku. Určite sa tam s mnohými uvidíme. A Maxistretko? Nebolo to ani prvé, no určite ani posledné. Tešíme sa o rok.

Maria F.

08.10.2012 12:00