Western na divokom východe

Western na divokom východe

Druhý prázdninový týždeň sa opäť konal saleziánsky chatový pobytový tábor – „Chatovačka“. Po ročnej odmlke sme sa opäť stretli vo Viničkách, tentokrát na „Divokom Východe“.

„S deťmi sme sa chceli presunúť do sveta záhad, kde mohli aj počas leta potrápiť svoje hlavičky, a tak vznikol nápad westernovej detektívky,“ zdieľal sa jeden z animátorov.

Od pondelka až do soboty, počas celého týždňa, deti využívali svoje nadobudnuté detektívne schopnosti, na vyriešenie záhady uneseného kňaza, odstránenie najlepšieho kamaráta starostu, či zajatých spolu - detektívov. „Bolo to strašné! Potom čo nás uniesli, sme boli priviazaní o strom v lese, kde sme museli čakať na vyslobodenie. Ešteže to netrvalo dlho!“ prezradil jeden z unesených. Spoločnými silami a vzájomnou pomocou sa deťom podarilo odhaliť členov gangu, ktorí našťastie neunikli spravodlivosti a boli uväznení. Po odpykaní trestu sme im spoločne odpustili a šťastne sme sa všetci vrátili späť domov.


„Som rád, že aj napriek komplikovanej príprave spôsobenej aktuálnou pandemickou situáciou sa nám tábor podarilo nakoniec úspešne zrealizovať. To by však nebolo možné bez ochoty a angažovanosti všetkých zúčastnených, ktorí každý svojím kúskom prispeli k dotvoreniu našej Chatovačky a bez požehnania nášho nebeského Otca.“


Toto podujatie bolo podporené z dotácie mesta Humenné a z dotačnej schémy Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú
administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 


Jozef Č.

Laura

27.07.2021 15:42