Cyklopúť mladých

Cyklopúť mladých

Po krásnej piatkovej oslave MDM sa skupinka odvážlivcov pod vedením sr. Andrey Badíkovej v
sobotu 14.mája2022 vydala na cyklopúť ku našej blahoslavenej Anke Kolesárovej. Čakalo ich
zvládnuť cez 50 km. Nikto zo skupinky sa nedal odradiť a všetci šťastne došli do cieľa. Svoje
námahy spojené s púťou mohli odovzdať Pánovi pri sv.omši. Spoločná cesta si vyžadovala
súdržnosť, obozretnosť, dodržiavanie bezpečnosti, vzájomnú toleranciu.Všetci sa šťastne vrátili
domov zdraví a plní zážitkov. Ďakujeme mamičke Katke za zdravotný doprovod.

 

Laura

31.05.2022 13:58