Ako napraviť, čo sa pokazilo ...

Ako napraviť, čo sa pokazilo ...

Mladí animátori združenia Laura z Rožňavy z pripravili trojdňový, jarný prímestský tábor pre deti Rožňavy a okolia od 1. - 7. ročník ZŠ. Celý tábor bol motivovaný príbehom Pata a Mata, veľmi dobrých, tvorivých kamarátov. Poukázali na hodnoty pravého priateľstva, ktoré nie sú v bezchybnosti, ale v pravdivosti a snahe napraviť čo sa pokazilo.

Pondelok bol zameraný na priateľstvo. V divadelných scénkach animátori predstavili Pata a Mata, nerozlučných priateľov a ich nervóznych susedov. Deti vytvorili skupiny v ktorých sa počas hier všetci zoznámili. Po dobrom obede nasledovala mestská hra, počas ktorej sa remeselníci plnením úloh presunuli k im typickému stanovištiu. Pri ich návrate ich už čakali rodičia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utorok sa niesol v myšlienkou tvorivosti. Deti sa snažili rozvíjať svoje dary, v tvorivých dielňach, ako napríklad vyrábania veľkonočných korbáčov, vyrábanie listov na táborovúpoštu, či navliekania gorálok, ale aj vo veľmi akčnej hre, keď deti hľadali unesených Pata a Mata. Deň znova ušiel ako voda.


Streda, posledný deň tohto tábora, bol znova plný dobrých momentov, na ktoré sa ešte dlho bude spomínať. Myšlienku pokory „S dôverou kráčame krok za krokom po ceste s Ježišom,“ sme pretavili do prijatia pravdivého pohľadu na seba i cez rôzné športové zápolenia. Po sv. omši, na ktorej sme prosili silu a vytrvalosť sme zobrali korčule na plecia a vydali sa na ľadovú plochu, kde sme korčuľovali i súťažili. Po obede sa znova presunuli, teraz do telocvične ktorú
nám bezplatne prenajala SZŠ v Rožňave. Tam sme súťažili v štafetových hrách a náročný bol i boj o body vo vybíjanej. Nasledovalo vyhodnotenie jednotlivých skupín, ktoré boli odmenené vecnými cenami. Radosť z cien deťom zakalil smútok, že tábor s dobrodružnými priateľmi Patom a Matom sa končí, ale aj napriek tomu s veľkým úsmevom na tvári, s mnoho spomienkami a s veľkou vďačnosťou. Za tento tábor boli vďačné nie len deti, ale aj ich rodičia.

 


Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
„Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Laura

12.03.2020 14:11