Deti a mladí z Rožňavy sa počas tábora preniesli na Valdocco

Deti a mladí z Rožňavy sa počas tábora preniesli na Valdocco

Je už tradíciou, že prvý prázdninový týždeň organizuje v Rožňave Laura, združenie mladých, za pomoci animátorov a dobrovoľníkov letný prímestský tábor pre deti a mladých od 7 rokov.

Rožňava. Tento rok sa počas tábora komunitný dom sestier saleziánok premenil na Valdocco, okrajovú časť Turína. „Keďže slávime 200. výročie narodenia don Bosca, kňaza, vychovávateľa a zakladateľa rehole saleziánov, chceli sme jeho život a dielo priblížiť aj deťom. A bolo to práve na Valdoccu, kde zriadil stredisko pre chlapcov. Tam mohli tráviť svoj voľný čas, vzdelávať sa i duchovne rásť,“ povedala animátorka Lucia Blahúsová.

Každý z účastníkov si prišiel na svoje. V programe totižto nechýbalo množstvo hier, výlet či tvorivé dielne. Celý týždeň sa účastníkom venovalo 15 mladých animátorov spolu so sestrami saleziánkami, ktoré ochotne dali všetko, čo mali. Tento rok sa tábora zúčastnili aj dvaja animátori z iných mládežníckych stredísk. „Na konci tábora, pri spoločnom hodnotení, som si skutočne uvedomil, v čom je sila dobrovoľníctva – naučiť sa nazerať správnymi očami a nielen dávať, ale aj prijímať,“ povedal Štefan Moravčík, animátor zo strediska vo Zvolene.
Sestra Matilda Pitáková, hlavná vedúca tábora, nakoniec zhodnotila: „Ja som bola počas celého týždňa taká pokojná, radostná a povzbudená animátormi aj deťmi. Tie hrávali hry do poslednej minúty tábora. Preto by som sa týmto chcela poďakovať animátorom a dobrovoľníkom, bez ktorých by to nešlo. A, samozrejme, cukrárni Piroška za perfektnú zmrzlinu.“

Mária Friedmanská

05.08.2015 18:38