Prímestský tábor - Volanie prérií

Prímestský tábor - Volanie prérií

Tohtoročný prímestský tábor sa niesol v indiánskom duchu. Deti celý týždeň pomáhali malému kovbojovi a misionárovi na ceste za kmeňom Šavanov, ktorým mali priniesť kresťanskú vieru. Celý týždeň deti plnili staré indiánske skúšky, za ktoré dostávali tesáky, aby sa v piatok mohli zúčastniť na vodnom boji proti Setejcom, nepriateľskému kmeňu.

Pondelok doobeda si deti na tvorivých dieľňach mohli vyrobiť indiánske tričká, čelenky, šperky a v neposlednom rade zbrane – tomahawky. Pred tým sa ale všetkých vyše 50 účastníkov rozdelilo do piatich tímov, ktoré niesli mená po slávnych indiánskych kmeňoch. Poobede mali za úlohu pripraviť sa na dobrodružnú výpravu do krajiny Šavanov.

V utorok sme sa s deťmi vydali na výpravu do Čučmy. Mali za úlohu splniť starú indiánsku skúšku múdrosti. Len vo svetlách lampášov skúmali baňu – Kresanicu, v ktorej ich čakali pravé strieborné rudy a starý nôž. Tí, ktorí dávali pozor počas scénok, vedeli, že len zobratím noža splnia úlohu. Väčšina detí sa nedala zlákať a skúšku splnila.

V stredu bola mestská hra. Deti hľadali krajinu Šavanov. Po krátkej duchovnej obnove v prírode, ktorá nasledovala po stopovačke po meste, sa im to nakoniec podarilo. Nečakali však, že budú krivo obvinení za poranenie náčelníkovho syna. Celý tabor bol preto zajatý a odvedený pred náčelníka Šavanov Veľkého Bizóna. Ten im dal môžnosť dokázať nevinu tým, že mu vyliečia syna. Deti sa preto vydali hľadať potrebné lieky, čo sa im podarilo a všetci boli prepustení domov.

Štvrtý deň tábora sa účastníci s animátromi vybrali na celodenný výlet. Spolu sme išli hľadať poklad do Doliny divých koní (na Geravy). Mladší účastníci išli po ceste, ktorá viedla popod lanovku. Tí odvážnejší išli cez Zejmarskú roklinu po rebríkoch. Na Geravách obidve skupinky čakal sladký poklad.

Posledný deň tábora sa niesol v znamení bojových príprav. Nepriateľský kmeň Setejcov chcel raz a navždy poraziť Šavanov. Preto náčelník Veľký Bizón povolal všetkých účastníkov, aby mu pomohli v boji. Doobeda deti trénovali rôzne bojové zručnosti a zbierali muníciu (vodu). Po obede sa strhol veľký boj s víťazstvom na strane Šavanov. Na oslavu tohoto víťazstva boli pozvaní rodičia, ktorým ďakujeme za rôzne dobroty, ktoré priniesli. Deti nakoniec boli odmenené za svoju šikovnosť, ktorú preukazovali celý týždeň zaujímavými odmenamy.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli alebo priložili ruky k dielu. :)

Článok prevzatý z tejto stránky

Jožo a Jano

31.07.2017 09:30