Bolo a bude: Stretávka v Šamoríne

Bolo a bude: Stretávka v Šamoríne

Už 20 rokov v Šamoríne na Záhradníckej 21 nájdete neobyčajný dom. Je známy pod rôznymi menami: Lentilka, Lentiklub, Domček, Oratko, Stredisko Laura, alebo jednoducho „sestry“.

Bývajú tu sestry saleziánky, ktoré sa venujú deťom a mladým ľuďom nielen v škole, ale aj vo voľnom čase. Za tie roky tu už mnoho šamorínčanov aj dochádzajúcich zažilo v srdečnej rodinnej atmosfére rovesnícke stretká, krúžky, letné tábory, duchovné obnovy, animátorskú prípravu, prípravu na sviatosti, detský zbor, netradičné aktivity aj celkom všedné brigády ochutené spoločnou veselosťou. Všetkých, ktorí si radi spomínajú na roky mladosti prežité v tomto dome sestry saleziánky pozývajú na stretávku.

V nedeľu 15.3. o 14.00 ste tu vítaní aj s vašimi rodinnými príslušníkmi. Možnosť opäť stretnúť starých známych, nájsť sa na fotkách z akcií, spolu sa zasmiať, porozprávať, zahrať, pomodliť, nadýchať sa čerstvého saleziánskeho vzduchu , a tak čeliť nastávajúcim dňom s novým elánom, láka vás to? Raz sme sa už takto stretli v novembri a bolo to veľmi pekné. Už 20 rokov sme na tejto ulici, už 75 rokov na Slovensku, už 200 rokov ubehlo od narodenia Don Bosca, zakladateľa saleziánskej rodiny, príďte s nami oslavovať! 

Viac informácii na FB skupine Šamorín evergreen, alebo na adrese kristina.nemethova.fma@gmail.com

 

sr. Kristína Némethová

28.01.2015 22:37