Mestská hra v Šamoríne

Mestská hra v Šamoríne

Na vzduchu, v pohybe, zasadení v miestnej realite so srdcom širokým pre celý svet. O toto sme sa snažili s deťmi a animátormi v nedeľu 17.10.2021 v uliciach Šamorína.

Spomedzi nápadov animátorov na misijnú akciu vyhrala konkurz forma mestskej hry. Široká škála dobrovoľníkov (pre niektorých to bola ich prvá akcia) a široká škála detí (pre niektoré to bol prvý kontakt so strediskom), to sa celkom hodilo k misionárskej charakteristike odvahy a otvorenosti.
Trochu sme sa inšpirovali posolstvom Svätého Otca k tohoročnému Svetovému dňu misií a na začiatok sme si v skupinkách porozprávali, za čo sme vďační. Z toho potom vychádza, že sa chceme deliť. Pred odchodom z dvora strediska každé dieťa dostalo malý misionársky kríž. Skupinky potom na stanovištiach v meste spoznávali rôzne oblasti ako prístup k pitnej vode a k jedlu, zdravotníctvo, školstvo, cudzie jazyky, či špecifiká dopravy – ako to je v niektorých rozvojových krajinách a spojili to s konkrétnou aktivitou. Za splnenie úlohy získali časť obrázka.
Na záver z neho zložili kľúč a v modlitbe v kostole poďakovali za odhodlanosť misionárov sprístupniť kľúče od neba, ktoré získal Pán Ježiš pre všetkých, aj tým ľuďom, ktorí ho ešte nepoznajú. Súčasťou podujatia bola možnosť priniesť trvanlivú potravinu alebo niečo z drogérie pre chudobných, čo mohli odovzdať na stanovišti pred Domom prijatia sv. Františka z Pauly. Vyzbierané veci sme odovzdali občianskemu združeniu Ain Karim, ktoré sa v tomto dome systematicky stará o miestnych ľudí v núdzi. Spokojné deti s misijným kalendárom v ruke sa rozišli domov, aby sa aj tam stali poslami pokoja a nádeje.
Kristína Némethová

Laura

29.10.2021 13:01