Animátori pátrali po tajomstve

Animátori pátrali po tajomstve

V sobotu 28.11.2020 ste mohli nájsť v Trnave veľa pátračov, ktorí nenápadne preskúmavali miesta na základe tajných fotografií.

Boli to naši animátori zo stredísk Laura a Domka v Trnave, pre ktorých sme pripravili individuálnu pokladovku po meste. Vedeli by ste napríklad, koľko podlaží bude mať výťah v rekonštruovanom kostole a stredisku na Kopánke?


Hlavným bodom programu však bola prednáška a následná diskusia mladých s našimi hosťami cez ZOOM v nedeľu poobede 29.11.2020. Hlavnými témami boli saleziánske sprevádzanie a vedenie stretiek s hosťom Danom Holúbkom, SDB a vývinová psychológia detí a riešenie negatívneho správania a podpora pozitívneho správania detí na stretku s pani psychologičkou Mgr. Máriou Kozelkovou, PhD. Ďakujeme obom našim hosťom za veľmi zaujímavé podnety. Viaceré nás mnohých hneď motivovali pozrieť sa na naše stretka a budovať v nich priateľské vzťahy a napomôcť deťom v integrálnom raste.

Tešíme sa aj z nových kníh, ktoré budeme môcť využiť pre lepšie pochopenie správania detí, ako aj pre konkrétnu animátorskú prax a náš animátorský rozvoj.
Aj napriek obmedzeniam sme vďační, že sme prežili veľmi pekné tajomstvo animátorstva.


Sr. Monika


Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
„Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Laura

04.12.2020 16:56