Animátorské Tajomstvo hrubej múky

Animátorské Tajomstvo hrubej múky

O čom je toto tajomstvo?

Po tábormi naplnenom lete, kedy animátori našich miestnych stredísk Laury a Domky darovali svoj čas deťom, nastal čas pre oddych a načerpanie síl aj pre animátorov na každoročne obľúbenom animátorskom výlete. Tento rok sa konal v krásnom meste v Rajeckých Tepliciach v dňoch 20.- 23.8.2021. Bol to pre animátorov neobyčajný zážitok, pretože celý program nachystali bývalí animátori a rodičia Margit, Martin a Marek. Heslo celých 4 dní bola hrubá múka, ktorá vykúzlila animátorom úsmev na tvári. 

Okrem neformálneho trávenia času spolu a bolo súčasťou programu hľadanie materiálu na stavanie motokár. Samozrejme nechýbali potom seriózne preteky. Animátori si riadne užili aj zábavný retro program, diskusie, ako i čas strávený s Bohom. Plní nových síl a zážitkov sa tak animátori môžu vrhnúť na akcie, pravidelnú činnosť a povinnosti, ktoré im prinesie nový školský rok.

 

Betka z TrnavyToto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje
IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Laura

10.09.2021 11:47