Laurovica v Trnave

Laurovica v Trnave

Tento rok sme oslavovali v stredu 23.1.2013 v našom dievčenskom oratku hneď dve veci. Spomienku na blahoslavenú Lauru Vicuňu a 20. výročie založenia Laury – združenia mladých.

Akcia bola už vopred propagovaná oznamami v kostole u saleziánov, i pripomínaním na stretkách, napr. aj úlohou dohodnúť si spoločný znak/masku pre celú skupinku.

 

A tak sa naše oratko v stredu na 3 hodiny zaplnilo množstvom dievčat a malých detí, ktoré navštevujú oratko, stretká a krúžky u sestier saleziánok. Spoločný program tvorila veľká hra „20 rokov-20 skokov“ – vyzývačka, kde medzi sebou súťažili skupinky detí, ktoré plnili rôzne úlohy - napr. bežecké, tvorivé, slovné, kuchárske, šicie, výtvarné, tanečné, … Spájala nás hymna Laury z ústredia, ale aj spoločné tance, tombola (vďaka ktorej mali deti príležitosť získať členstvo v Laure na ďalší rok), vyhodnotenie súťaží či ochutnávka narodeninových tort.

 

Na záver boli všetci prítomní pozvaní na slávnostnú svätú omšu zo spomienky na blahoslavenú Lauru ako vzor a príklad mládežníckej svätosti. Pri odchode bol každý obdarovaný malým darčekom, ktorý vtipným spôsobom mal pripomínať túto akciu a duchovne obohatiť každého, kto k nám v toto popoludnie zavítal.

 

Ela Holá

11.02.2013 15:15