SprávyPomôžme deťom v Sýrii

Pomôžme deťom v Sýrii

správa |

Deti žijúce v zničenej Sýrii majú pocit, že celý svet na ne zabudol. Ich bezstarostný život bol narušený všadeprítomným násilím, smrťou a strachom. Vojna trvá už takmer 5 rokov a stále pokračuje. Čítať ďalej »
7. deň: Povzbudenie

7. deň: Povzbudenie

správa |

„Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme alebo spíme. Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.“ ( 1Sol 5, 9-11) Čítať ďalej »


6. deň: Spoločne

6. deň: Spoločne

správa |

„A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ Čítať ďalej »


5.deň: Hore

5.deň: Hore

správa |

„Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s nám v sláve.“ (1Kol 3, 1-4) Čítať ďalej »


4.deň: Maličký

4.deň: Maličký

správa |

„V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.“ (Lk 10, 21) Čítať ďalej »


3.deň: Máš čo dať

3.deň: Máš čo dať

správa |

„Bude to tak, ako keď ktosi odchádzal na cestu, zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok; jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden — každému podľa jeho schopností — a odcestoval. Ten, čo dostal päť talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl.“ Čítať ďalej »