Forty For You


Nie zázraky, ale dôvera!

Nie zázraky, ale dôvera!

Forty For You |

Občas tak premýšľam, koľko zázrakov potrebovali Ježišovi súčasníci, aby uverili. Oni boli svedkami znamení, uzdravení, zázrakov a riešení bolestí života. A predsa pochybovali. Tento muž však dôveroval. Stačili mu slová, že jeho syn bude v poriadku a v pokoji odišiel. My si povieme, že nám by stačil jeden zázrak. Len... Okolo nás je plno bolesti, zla, tragédií. Máme svoje trápenia a smútky. Ako Čítať ďalej »


Si synom márnotratného Boha!

Si synom márnotratného Boha!

Forty For You |

Výchova, ako sme čítali v dnešnom evanjeliu, nespočíva v direktívnom vzťahu otca a syna. Tým, že by mu otec rozkázal, čo má a čo nemá robiť, byť u svojho márnotratného syna nedocielil premenu ani skutočný rast. Toto pochopil pred pár rokmi aj don Bosco, ktorý bol tiež márnotratný. Ale – márnotratný na lásku. Nebál sa ňou „plytvať“ a „rozhadzovať“ ju všade, kde bol. Pretože vedel, že raz to Čítať ďalej »


Z iného (uhla) pohľadu

Z iného (uhla) pohľadu

Forty For You |

Dnešné evanjelium je o škaredosti sebectva, pokrytectva a o kráse pokory. Nádherná myšlienka. Keď budete mať chvíľu času, určite sa pri nej zastavte a rozjímajte. No ja vám chcem povedať ešte o niečom, čo dnes ukrýva Božie slovo. Myslím, že môžem povedať, že ktokoľvek z nás, kto by bol v chráme s farizejom a mýtnikom z podobenstva by si mohol myslieť to isté čo farizej – že on je ten dobrý a Čítať ďalej »


Miluj druhých a staň sa svetlom pre svet

Miluj druhých a staň sa svetlom pre svet

Forty For You |

Nad všetko ostatné, o čo by sme sa ako kresťania mali v živote snažiť, dnes Ježiš kladie lásku. Hovorí, že nič nie je viac ako milovať Boha, milovať seba a milovať ľudí. Prvé dve „lásky“ sa nám môžu zdať celkom zvládnuteľné, ale čo s tou „treťou“? Ako mám pociťovať lásku ku všetkým a ešte aj k tým, ktorí mi vôbec nie sú sympatickí? Spisovateľ C. S. Lewis v jednej svojej knihe píše, že kresťanská Čítať ďalej »


Kouč Ježiš a moja duša v ringu

Kouč Ježiš a moja duša v ringu

Forty For You |

Čo všetko robím pre svoje telo? Umývam si zuby, sprchujem sa, jem, pijem, spím a mnoho ďalšieho. A čo robím pre svoju dušu? Často cítim smútok, hnev, nepokoj a neviem odkiaľ sa vzal. Ak by som nerobil všetky úkony, ktoré robím pre telo, mal by som hnilé zuby, mastné vlasy, smrdel ako tchor... Moja duša potrebuje taktiež starostlivosť. Ale ako sa starať o dušu? Modlitbou, tichým stíšením sa vo Čítať ďalej »


Ježiš je to najlepšie GPS

Ježiš je to najlepšie GPS

Forty For You |

„Cti otca svojho i matku svoju.“ Jasné, že sa im neposmievam. Ale hovoriť o nich vždy s úctou? Zaujímať sa o nich a pomáhať im? Veď ani oni mňa nechápu a tie ich trápne požiadavky... „Nepokradneš.“ No, priamo nie, ale je to fér, keď má niekto oveľa viac a niekto oveľa menej? Veď jemu to chýbať nebude, len zopár euro, niečo sladké, nápad, vedomosti. Nikto si to ani nevšimne... Je ľahké Čítať ďalej »


Pošli to ďalej

Pošli to ďalej

Forty For You |

Koľko ráz sa aj my ocitneme v pozícii takéhoto sluhu. Ani nemusíme žiť na najnižšej životnej úrovni, aby nám jeho správanie pripomínalo nás samých. Veľakrát nám naši známi i neznámi pomôžu, usmejú sa na nás, no my si to niekedy neuvedomíme a nepociťujeme potrebu zachovať sa k druhým podobne, aby sme takto šírili Božie kráľovstvo. Niekedy na to jednoducho nemáme náladu. Boh je však stále s nami a Čítať ďalej »


Nevyháňaj Ho! Choď s Ním!

Nevyháňaj Ho! Choď s Ním!

Forty For You |

„Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti... A on prešiel pomedzi nich a odišiel...“ Prečo ja sám, ktorý som pri Ňom tak blízko, ja, ktorý o Ňom toľko počúvam, ja sám, ktorý cítim, že iba s Ním nie som opustený... ešte ani ja Ho nedokážem prijímať. Nútim Ho, aby odišiel a aby si našiel iných, ktorí Ho príjmu. Tak často mám problém prijímať od Neho všetko. Prijímam len to, čo sa mi práve Čítať ďalej »


Prinesú (ne)očakávané ovocie

Prinesú (ne)očakávané ovocie

Forty For You |

„Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím.“ Tieto slová nevyšli z Božích úst. Prihováral sa vinohradník. Človek tak ako my. „Pane, daj mu ešte šancu. Budem sa mu venovať, postarám sa o neho. A potom sa možno polepší a prinesie svoje ovocie.“ Aj my by sme sa takto, ako sa prihovára vinohradník za figovník, mohli prihovárať za ľudí, za deti, ktoré to potrebujú. Pán z tohto podobenstva Čítať ďalej »


Je krásne znovu byť pri Otcovi

Je krásne znovu byť pri Otcovi

Forty For You |

Čo asi najviac potešilo a povzbudilo márnotratného syna, keď sa vrátil domov? Že sa mohol konečne okúpať, čisto obliecť a dosýta najesť? Možno. Ale určite omnoho viac ako očista tela ho musela potešiť očista duše. Žiaden prsteň, ani vykŕmené teľa nemohli nahradiť najvzácnejší dar jeho otca. Odpustenie, druhú šancu. Už nedúfal v lásku, chcel aspoň zľutovanie. A dostal omnoho viac. Nikdy nie je Čítať ďalej »