Projekt: Vianoce!


Chce to zmenu!

Chce to zmenu!

Projekt:Vianoce! |

„Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Tieto slová sú výsledkom veľkého obrátenia, ktoré nastalo v živote ukrižovaného lotra. Už nemal veľa času na to, aby začal žiť odznova. Mal pred sebou posledné minúty. A on ich využil! Čítať ďalej »


Projekt Vianoce! štartuje

Projekt Vianoce! štartuje

Projekt:Vianoce! |

Už štvrtý rok prichádzajú mládežnícke organizácie Domka a Laura s obľúbenými adventnými zamysleniami, ktoré prinášajú mladým možnosť pomocou evanjelia hlbšie sa zamyslieť počas adventu aj nad bežnými situáciami dňa a pripraviť sa na príchod Vianoc. Čítať ďalej »


Zažiari tým, čo sedia vo tme

Zažiari tým, čo sedia vo tme

Projekt:Vianoce! |

Zo škáry na oblohe sa prediera mesačné svetlo. Lúč vyzerá ako strieborná čepeľ hľadajúca Máriu. S postupným stúpaním mesiaca po oblohe sa predlžuje, až napokon ju dosiahne. Hľa, už je na hlave modliacej sa Márie. Vytvára okolo nej belostnú svätožiaru. Čítať ďalej »


Betka, prídem na návštevu

Betka, prídem na návštevu

Projekt:Vianoce! |

Mária prichádza navštíviť Alžbetu, aby sa spolu podelili o radosť a milosť, ktorá sa ich dotkla. Skús si aspoň na malú chvíľu predstaviť, ako vyzeral rozhovor týchto dvoch žien, naplnených Duchom Svätým. Alžbeta sa pýta, prečo si Boh vybral práve ju. Čím si to zaslúžila?! Mohol si vybrať kohokoľvek iného, ale On na svoje plány použil práve ju. Aj prostredníctvom nej chcel ukázal svetu zázrak. A Čítať ďalej »


Drahý denníček...

Drahý denníček...

Projekt:Vianoce! |

... nerozumiem celkom, čo sa to dnes stalo. Prišla ku mne Mária a keď prišla... Ach ako to len opísať. Dieťatko, ktoré nosím po srdcom sa zachvelo a ja som zrazu vedela, že ten, ktorého čakáme je už tak veľmi blízko. Čítať ďalej »


Hej, počuj! Mária...

Hej, počuj! Mária...

Projekt:Vianoce! |

Dnes je 21. 12. 2012 – koniec sveta. Pôvodne som myslela, že budem toto zamyslenie ladiť týmto smerom, ale potom som si prečítala evanjelium. A úprimne – kto by sa zaoberal niečím takým malicherným, ako je údajný koniec sveta popri tom, čo nám dnes ukazuje Božie Slovo? Čítať ďalej »Nemožné možným

Nemožné možným

Projekt:Vianoce! |

Zachariáš a Alžbeta. Harmonický pár, spravodlivý, bohabojný, zachovávajúci prikázania. Jedna vec ich však celý život trápila: túžili po dieťati, ktoré nikdy nemali. Alžbeta bola neplodná. V dnešnom evanjeliu však Boh posiela anjela Gabriela k Zachariášovi so slovami, že jeho manželka predsa len dieťa počne. Zachariáš tomu nedokáže uveriť: „Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku...“ Čítať ďalej »


Námet na telenovelu

Námet na telenovelu

Projekt:Vianoce! |

Predpokladám, že nikto z nás by sa nechcel ocitnúť v situácii, ktorú zažil sv. Jozef. S Máriou sa spoločne pripravujú na svadbu, na ktorú sa určite veľmi tešia. Keď tu zrazu Jozef zistí, že jeho snúbenica čaká dieťa, ktorého otcom nie je on. Čítať ďalej »


„Všetkých pokolení bolo...“

„Všetkých pokolení bolo...“

Projekt:Vianoce! |

Štrnásť pokolení od Abráhama po Dávida, štrnásť od Dávida po babylonské zajatie a štrnásť od Babylonu po Ježiša. Nemohlo to prísť hneď? Na čo toľké čakanie? Na čo slávny Dávid? Na čo trápenie v zajatí? Čo ak v tom niečo naozaj je... Čítať ďalej »