Forty For You


Povolaný/í

Povolaný/í

Forty For You |

„Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.” Tak povzbudzujúca veta z Ježišových úst na začiatku pôstu. Ježiš videl do Matúšovho srdca, poznal jeho skutky, kým bol mýtnikom, vedel, koho povoláva, a aj napriek tomu, aký lakomý, hrdý, nespravodlivý, ... sa nám z ľudského pohľadu môže Lévi zdať, Ježiš vidí oveľa viac. Čítať ďalej »
Boh, ktorý vidí v skrytosti

Boh, ktorý vidí v skrytosti

Forty For You |

Aké ťažké je občas prijať, že sme urobili niečo dobré pre blížneho a on si to ani nevšimol alebo to zobral ako niečo úplne samozrejmé, čo nestojí za zvláštne poďakovanie. A hoci sme to urobili z lásky k nemu a k Bohu, aj tak kdesi v kútiku duše túžime po ľudskej pochvale. Čítať ďalej »


Preži pôst hlbšie

Preži pôst hlbšie

Forty For You |

Laura, združenie mladých v spolupráci s mladými, dobrodincami a spolupracovníkmi saleziánskeho diela pripravilo už tradične aj tento rok pôstny projekt Forty for you. Čítať ďalej »Túžim kráčať po Tvojich cestách...

Túžim kráčať po Tvojich cestách...

Forty For You |

„Neboj sa“ sú slová, ktoré vedia povzbudiť. Neboj sa – sú to slová, ktoré nám pomáhajú upokojiť sa. Niekedy dokonca stačí byť blízko pri človeku, ktorému na nás záleží a tie slová vôbec nemusia byť ani povedané. Zrazu pocítime kdesi hlboko v srdci veľkú úľavu, útechu, pokoj. Čítať ďalej »Biela sobota

Biela sobota

Forty For You |

Skoro ráno, v prvý deň týždňa (nedeľa) dochádza k výnimočnému zvratu, ktorý má dosah na celé ľudstvo. Čo sa to vlastne stalo? Je pre mňa Ježiš ten, ktorého stretávam a denne spoznávam v ľuďoch alebo v osobnej modlitbe? Čítať ďalej »


Bez slov

Bez slov

Forty For You |

Dnes je zvláštny deň. V kostoloch sa neslúži klasická sv. omša, množstvo častí z obradu je len dnes, čítania, na ktorých pochopenie potrebujeme celý život, a zároveň je tento deň niektorým ľahostajný. Tento deň asi v plnosti nepochopíme. Čítať ďalej »