Forty For YouSi povolaný milovať a byť milovaný

Si povolaný milovať a byť milovaný

Forty For You |

„Choďte, oznámte mojim učeníkom, aby šli do Galilei.“ Ježiš sa zjavil najprv ženám pri hrobe, a potom učeníkom v Galilei. Galilea je podľa Biblie miesto, kde Pán povolal prvých apoštolov. Miesto, kde Peter, Ondrej a iní našli svoje povolanie. Čítať ďalej »