Forty For YouAHA!

AHA!

Forty For You |

„AHA MOMENTY“ – už sme toto spojenie určite počuli, teraz je to také „in“ čítať motivačné knihy, pracovať na sebe. Tak, ako kresťania to tu už máme predložené k “naštudovaniu” vyše 2000 rokov. Ježišove slová nás akosi bolia, zrkadlia nám niečo, burcujú k premene zmýšľania – k zmene seba, skutkov, svojho postoja k práci. Čítať ďalej »


„Správna modlitba“

„Správna modlitba“

Forty For You |

Moja modlitba pred zhruba štvrťrokom: „Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si nenechávam veci na poslednú chvíľu, ako moja kamarátka. Ďakujem Ti, že mám čas rozprávať sa s Tebou, a nie len večer na desať minút, ako ona včera. Ďakujem, že nie som ako ona – lenivá, dotieravá, nespoľahlivá...“ Spomenula som si na túto moju „zbožnú“ modlitbu až teraz, keď som išla písať zamyslenie. Čítať ďalej »


Som dieťa(?)

Som dieťa(?)

Forty For You |

Som učiteľka. Hoci neskúšam ústne, len písomne, dnešné evanjelium mi príde ako typické skúšanie. Zákonník skúša žiaka. Prešiel? Na výbornú. Veď sám zákonník to napokon ocenil, keď Ježišovi hovorí, že správne odpovedal. Ale čo z toho? Ježiš nie len že zrekapituloval to, čo ľudia vedeli zo zákona. Napokon, oni ho vedeli naspamäť a veľmi dobre vedeli, ktoré je najväčšie prikázanie. On toto prikázanie Čítať ďalej »


Démon mlčania

Démon mlčania

Forty For You |

Ako vieme z náuky o anjeloch, padlý anjel, čiže démon, neposadne človeka, pokiaľ sa to nehodí jeho plánom. V úryvku čítame, že tomuto posadnutému bolo znemožnené rozprávať. Čítať ďalej »


Sedemdesiatsedem  krát

Sedemdesiatsedem krát

Forty For You |

Pri tomto evanjeliu o odpustení obrovskej dlžoby a neodpustení malej mám vždy zimomriavky. Uchváti ma veľkosť charakteru kráľa, jeho milosrdenstvo, zhovievavosť, na druhej strane spravodlivosť a prísnosť. Čítať ďalej »

Stavaj na Ježišovi

Stavaj na Ježišovi

Forty For You |

V dnešnom svete každodenných starostí je predsa náročné modliť sa. Hľadieť len na Božiu tvár. Veď nemáme čas, nemáme dostatok pokoja na premýšľanie, čas omší nám nevyhovuje ani jeden deň v týždni, ľudia sú falošní a vypočítaví... Prečo máme my byť úprimní a milí? Prežehnať sa na obede medzi kamarátmi či kolegami je nevkusné a podanie pomocnej ruky prináša len starosti navyše... Čítať ďalej »