Forty For You


Ako vyhnanec

Ako vyhnanec

Forty For You |

"Vstali, vyhnali ho z mesta..." Občas máme aj my chuť vyhnať Ježiša z nášho života, najmä, ak sa nám nedarí. Hneváme sa, prečo sú veci inak ako sme si naplánovali, vysnívali. Prečo sme neuspeli v práci, v škole. Veď sme nechceli nič zlé... No, možno má s nami Boh iné plány. Čítať ďalej »


Aký je môj chrám?

Aký je môj chrám?

Forty For You |

„Strávi ma horlivosť za Tvoj dom.“ Celkom silné slová, že? Ježiš dnes príde do chrámu svojho Otca a nájde tam obchodníkov so zvieratami a mýtnikov. Predstavte si tú bolesť, ako by vám bolo, kedy sa v rodičovskom dome objavilo toto, a vaši rodičia by sedeli v kúte alebo by tam už vôbec neboli. Ježišov hnev je spravodlivý, vníma neúctu voči Bohu Izraela, voči tradíciám. Preto neváha a koná. Chce odo Čítať ďalej »


Sedáva s hriešnikmi

Sedáva s hriešnikmi

Forty For You |

Podobenstvo o márnotratnom synovi sme určite už niekoľkokrát počuli. Zamysleli sme sa však nad tým, komu to Ježiš rozpráva? „Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho.“ Boží syn nerozpráva o milosrdenstve Nebeského otca dokonalým ľuďom. Zvestuje to hriešnikom, aby sa ich oči otvorili nekonečnej Božej láske. Čítať ďalej »


Víno je dobré, ale čo my, vinohradníci?

Víno je dobré, ale čo my, vinohradníci?

Forty For You |

Dnes máme možnosť si prečítať veľmi pekné podobenstvo, avšak nie s najkrajším názvom. Keď si len vezmeme, že vinice predstavujú Zem, hospodár je Boh, ľudia sú prirovnaní k vražedným vinohradníkom. To určite nikomu neznie ako kompliment. A to je aj dobre, my ľudia často potrebujeme počuť príkrejšie pokarhanie, lebo, bohužiaľ, dobré slová na nás platia čím ďalej, tým menej. No ale poďme k veci. Čítať ďalej »


Nauč sa milovať hoci od života dostaneš iba to zlé.

Nauč sa milovať hoci od života dostaneš iba to zlé.

Forty For You |

Lazár, hoc dostal za svojho života iba to zlé, musel sa naučiť nejakým spôsobom milovať, inak by sa do neba nebol býval dostal. Boháč všetko dobré získal za svojho života, ale nechal si to iba pre seba. Nemal otvorené a štedré srdce, nepozeral na potreby blízkych, susedov, ani potreby Lazára, napriek tomu, že ho poznal po mene. Čítať ďalej »


Vďaka za Tvoju službu

Vďaka za Tvoju službu

Forty For You |

Matka Zebedejových synov prosila Ježiša o špeciálne miesto pre svojich synov. Matky sú už raz také. Chceli by pre nás len to najlepšie. Starajú sa o nás, obetujú nám svoj čas, svoju kariéru a častokrát aj život. Sme im za to vôbec vďační? Čítať ďalej »


Služba

Služba

Forty For You |

Ježiš nám dnes ukazuje veľký rozdiel medzi náukou židovstva a „praxou“ farizejov. Farizeji boli váženými v cirkevnej obci, nechávali sa volať učiteľmi, kázali ľudom Mojžišov zákon a pokladali sa za „niekoho“– ostatní boli pre nich iba „davy“. Čítať ďalej »


Buďme milosrdní

Buďme milosrdní

Forty For You |

Akoby to bolo také jednoduché byť milosrdný vo svojich rodinách, byť milosrdným priateľom, zamestnancom. Každý deň byť láskavým, odpúšťajúcim a obetavým človekom. Pán nám dáva v dnešnom evanjeliu ďalší návod na plnohodnotný a naplnený život. Čítať ďalej »


Čerpať v Ňom a nenechať si Jeho lásku pre seba

Čerpať v Ňom a nenechať si Jeho lásku pre seba

Forty For You |

Ježiš so sebou zobral Petra, Jakuba a Jána... To bolo vtedy. Dnes berie so sebou Teba a mňa a premieňa sa pred našimi očami. Môžeme pri ňom spočinúť a adorovať Ho v Oltárnej sviatosti a vo svätom prijímaní. Zažil si už ten neopísateľný moment, ktorý nezávisí od toho, aká „pekná“ je naša modlitba, ale od úprimnosti nášho srdca? Čítať ďalej »


Milovať druhých, veď On miluje nás

Milovať druhých, veď On miluje nás

Forty For You |

Vy teda buďte dokonalí, ako váš Otec. Ako nesplniteľne nám to znie? Môže byť pokorný človek dokonalý? Odpoveď nám dáva Ježiš, ktorý hovorí: „Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú”. Čítať ďalej »