Forty For You


Začnem od seba

Začnem od seba

Forty For You |

Akou mierou budem merať ja, takou ostatní namerajú mne. Tými to slovami nám Ježiš chce ukázať, že spravodlivosť existuje. Toto Božie slovo hovorí nášmu vnútru, že máme začať od seba. Čítať ďalej »Si povolaný milovať LÁSKOU

Si povolaný milovať LÁSKOU

Forty For You |

Milovať. Jednoduché slovo zo siedmich písmen; tak ľahko ho niekedy, najmä ak sme zaľúbení, vyslovujeme. Rovnako jednoduché je vysloviť ho, ak sa nám vo všetkom darí, ak sa dobre cítime, ak máme dobrú náladu a dobrý duchovný čas Čítať ďalej »


Nezabudne sa ti

Nezabudne sa ti

Forty For You |

Koľkokrát sa nám každodenne stáva, že nás niekto naštve a len tak, hoci iba v duchu, mu prisúdime nelichotivú prezývku typu hlupák, blbec a podobne. Čítať ďalej »


Prosíš a dostávaš?

Prosíš a dostávaš?

Forty For You |

„Proste a dostanete.“ Je to úplne jednoznačné. Každý, kto prosí, dostane. Nestáva sa nám ale niekedy, že prosíme a máme pocit, že odozva žiadna? Ako je to možné? Čítať ďalej »
Skutky?! Služba?!

Skutky?! Služba?!

Forty For You |

Kedysi som nemala rada toto čítanie. Prišlo mi zdĺhavé a náročné. Veď predsa nie vďaka našim skutkom a výkonu sa dostaneme do neba, tak prečo Ježiš takto prísne hovorí? Čítať ďalej »Povolaný/í

Povolaný/í

Forty For You |

„Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.” Tak povzbudzujúca veta z Ježišových úst na začiatku pôstu. Ježiš videl do Matúšovho srdca, poznal jeho skutky, kým bol mýtnikom, vedel, koho povoláva, a aj napriek tomu, aký lakomý, hrdý, nespravodlivý, ... sa nám z ľudského pohľadu môže Lévi zdať, Ježiš vidí oveľa viac. Čítať ďalej »