Forty For YouNechám sa milovať?

Nechám sa milovať?

Forty For You |

Veru, veru, hovorím vám: ,,Jeden z vás ma zradí.” (Jn 13, 21) Pri tejto vete v úvode dnešného evanjelia som si hneď položila otázku: ,,Ježišu, neboli predsa zradcovia dvaja?“ Zradil nielen Judáš, ale aj Peter. Tá istá situácia ale iný následok. Kde bol rozdiel? Čítať ďalej »


Z lásky dať všetko

Z lásky dať všetko

Forty For You |

Už len pár dní zostáva a Ježiš naplní to, kvôli čomu prišiel. Do domu svojich priateľov v Betánii neprichádza sám. Marta znova obsluhuje, Lazár s ním sedí pri stole a určite cíti veľkú vďačnosť za život, ktorý mu Ježiš vrátil. Je tam množstvo tých, ktorí prišli zo zvedavosti, lebo sa dopočuli o vzkriesenom Lazárovi. A mnohí z nich uveria. Čítať ďalej »Zázrak

Zázrak

Forty For You |

Zázrak. Každý sa s týmto slovom už stretol. Je to síce len jedno slovo, no toľko toho v sebe ukrýva. To obyčajné, bežné a zaužívané slovo nás vovádza do veľkého tajomstva. „Zloženie“ tohto slova ma núti zastaviť sa a premýšľať: ,,Z Á Z R A K!“ Tajomstvo, ktoré je ukryté, a predsa tak viditeľné. Je to niečo, čo poukazuje až „ZA ZRAK“ môjho srdca. Čítať ďalej »


Slová (od) Boha

Slová (od) Boha

Forty For You |

Nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo. Aké povzbudivé slová, aký poklad – denne čítať Sväté písmo. Koľkokrát očakávam odpoveď, čo mám robiť, ako sa v daný moment rozhodnúť? Čítať ďalej »


Boh, ktorý JE

Boh, ktorý JE

Forty For You |

Keď Mojžiša oslovil z horiaceho kríka živý Boh, možno stratil reč. Stál bosý na zemi, ktorú sám Boh označil za svätú. Stál tam so zakrytou tvárou, lebo mal strach pozrieť sa na Boha. Ale našiel odvahu na zásadnú otázku: „Kto si? Ako sa voláš?“ Boh mu povedal: „JA SOM, ktorý som (Ex 3).“ Čítať ďalej »


Pravda

Pravda

Forty For You |

Pre všetkých ľudí je prirodzené, že túžia po pravde a chcú žiť v pravde a v slobode. A Ježiš nás učí, ako začať – je treba zostávať v Jeho slove. Čítať ďalej »Svetlo

Svetlo

Forty For You |

V dnešnom svete plnom informácii, plnom dezinformácii, vo svete rozdelenom na mnoho strán, kde je lož zabalená v pozlátku pravdy a nespravodlivosť v škrupine spravodlivosti, vo svete, ktorý je rozbúreným morom, je potrebné mať nemenný a pevný bod. Čítať ďalej »