Forty For You


Mať skutočnú radosť

Mať skutočnú radosť

Forty For You |

Skúste sa vžiť do tejto situácie. Predstavte si, že zomrie niekto, koho ste mali naozaj radi. Na druhý deň prídete k jeho hrobu a tam uvidíte nejakú bytosť, ktorá vám povie, že ten človek tu nie je a vstal zmŕtvych. Verili by ste mu? Čítať ďalej »


Ja som

Ja som

Forty For You |

„...lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi.“ Mám aj ja miesto, kde sa schádzam so svojím Bohom? Mám miesto, kde odchádzam, aby som načerpal pokoj? Mám miesto, kde sa stretávam so svojím priateľom, aby som mu rozprával o svojom srdci, o svojom živote a aby som načúval Jeho srdcu, Jeho túžbam? Čítať ďalej »


Teraz je Pánov milostivý rok

Teraz je Pánov milostivý rok

Forty For You |

Dnes začína Veľkonočné trojdnie. Cez toto evanjeliu nám Kristus dáva jasné potvrdenie, že On je ten očakávaný Mesiáš a pozná vôľu Otca, ktorú sa chystá splniť do poslednej kvapky krvi. Ježiš bol poslaný s presnou úlohou: oznámiť zajatým, že budú prepustení a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. Čítať ďalej »


„Som to azda ja, Rabbi?“

„Som to azda ja, Rabbi?“

Forty For You |

Nie je zvláštne, že sa to Judáš spýtal? Neveril snáď, že Ježiš je Synom Boha a pozná každú jeho myšlienku? Možno si chcel zachovať imidž medzi ostatnými apoštolmi, a preto sa rovnako ako oni zhrozene opýtal túto otázku. A ak veril, že Ježiš je Boh, nemal strach ho zradiť a navyše za tridsať strieborných?! Čítať ďalej »
Koniec?

Koniec?

Forty For You |

Pašie nás dnes ponorili do najsilnejšieho a najdôležitejšieho rozhodnutia a aktu v dejinách. Rozhodnutia spasiť ľudstvo všetkých čias vlastnou krvou, neopísateľnou a ľudsky neznesiteľnou fyzickou aj psychickou bolesťou. Boží Syn však išiel na krížovú cestu s plným vedomím, čo ho čaká, od bolesti cez smrť až po zmrtvýchvstanie. To všetko pre lásku k Bohu a k ľuďom. Čítať ďalej »


Je rozhodnuté

Je rozhodnuté

Forty For You |

„A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú.“ Koniec. Dvere sŕdc veľkňazov a a farizejov sa zabuchli úplne. Už ich nepresvedčí žiaden iný názor, ba dokonca, ani dobrý skutok, ktorý Ježiš vykonal. A keby len jeden. Lepšie bude, keď zomrie... Čítať ďalej »Vyzdvihnutý

Vyzdvihnutý

Forty For You |

Ježiš hovorí, že keď bude vyzdvihnutý, jeho súčasníci pochopia, čo znamená jeho nepochopiteľné „Ja Som“. Že až potom uveria, Kto ho poslal. Čítať ďalej »