Forty For You


V modlitbe

V modlitbe

Forty For You |

Dnes čítame o tom, ako ostal Ježiš nepochopený od svojich poslucháčov. Ako mu dokonca chceli ublížiť. Tu sa nás môže dotknúť veta „Bol nám podobný vo všetkom okrem hriechu“. Zažil si chvíle neúspechu, pocity sklamania, smútku možno až depresie.Utiahol sa na miesto, kde Ján krstil. Čítať ďalej »Sloboda

Sloboda

Forty For You |

„Ak ostanete v mojom slove... poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Jn 8,31-32). Stačí ostať v slove Boha a spoznáme pravdu a budeme slobodní. Znie to jednoducho, avšak v praxi to nie až tak ľahké. Čítať ďalej »


Výstraha neveriacim alebo prisľúbenie veriacim

Výstraha neveriacim alebo prisľúbenie veriacim

Forty For You |

Ježiš v tomto úryvku evanjelia vystríha neveriacich, že nie každý sa dostane do Jeho kráľovstva. Nenechaj sa však odradiť prvými slovami! Pokračuj a uvidíš, že hneď na to dáva prisľúbenie. Tebe. Tomu, kto uverí, že On Je. A to prisľúbenie je veľké: „Nezomrieš vo svojom hriechu.“ Nezomrieš. Budeš žiť. Čítať ďalej »


Božia logika

Božia logika

Forty For You |

Aj keď je ešte skoro ráno, ľud sa už hrnie k Ježišovi. Čo ich tak skoro ráno núti vstať z postele, prekonať istú cestu a ísť za Ježišom? Aj keď to možno niektorí nevedia pomenovať, niečo ich k nemu ťahá. Sadol si a učil ich. A tu dovedú ženu, pristihnutú pri cudzoložstve. Čítať ďalej »


Paradox

Paradox

Forty For You |

Tento príbeh je plný paradoxov. Pozrime sa na ne. Začína to: "Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn." Potom sestry posielajú po Ježiša, ale Ježiš ostáva ešte 2 dni na mieste, kde bol, až potom ide. Neponáhľa sa, nejde hneď. Čítať ďalej »


Radšej skutky ako slová

Radšej skutky ako slová

Forty For You |

Pre Ježiša nastala v zástupe hádka. Na to, kým bol, čo hlásal a ako hovoril sa názory rôznili. Koľko ľudí, toľko chutí. Niekomu sa to páčilo a bol unesený, niekto zas pochyboval, iní ho odsudzovali. Vyššie postaveným sa to protivilo, vnucovali svoje názory ostatným. Čítať ďalej »


Spoznávanie

Spoznávanie

Forty For You |

V dnešnom evanjeliu sú Židia zmätení. Poznali Ježiša ako múdreho muža z Nazareta, nedokázali si však predstaviť, žeby to bol „ten pravý Mesiáš“. Poznali ho, ale nespoznali v Ňom Syna Boha. Ježil túžil a túži aj dnes, aby o Ňom ľudia vedeli všetko, aby Ho poznávali, aby boli Jeho priateľmi. Spoznávanie Syna však predchádza spoznávanie Otca. Čítať ďalej »


Vernosť

Vernosť

Forty For You |

V dnešnom úryvku dominuje slovo svedectvo. Ako podstatné meno sa hneď v úvode vyskytuje sedemkrát, ako sloveso potom dvakrát. Zdá sa teda, že je to čosi podstatné. Pri premýšľaní nad významom mi prišli na um slová od básnika Milana Rúfusa, ktoré mi raz povedal môj spovedník. „Len vernosť človeka na svedka povýši.“ Čítať ďalej »


A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal...

A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal...

Forty For You |

A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Táto posledná veta dnešného evanjelia rezonuje vo mne asi najviac. Náš nebeský Otec, jediný oprávnený sudca svojho stvorenia, odovzdal všetok súd Synovi. Prečo potom toľkí z nás znovu a znovu vyslovujú nahlas i potichu ľahkovážne „súdy“, obvinenia, urážky, osočovania,...? Čítať ďalej »