Forty For You


Pohľad lásky

Pohľad lásky

Forty For You |

Čítame evanjelium a začíname tušiť, ako sa Ježiš pozerá na človeka . Fascinuje nás to a naše srdcia zaplavuje zvláštny pokoj. Zároveň však pociťujeme obavy. Ako sa pozeráme na človeka my? Ako vidíme samých seba, ako vidíme našich blížnych? Čítať ďalej »


Zmysel krížu dáva obeta

Zmysel krížu dáva obeta

Forty For You |

Dnešné evanjelium sa odohráva už len pár dní pred ukrižovaním. Je pre mňa veľmi povzbudivé čítať, ako Ježiš hovorí o čase oslávenia, o tom, že plán spásy je na vrchole uskutočnenia. Čítať ďalej »


Boh nemá predsudky

Boh nemá predsudky

Forty For You |

Na prvý pohľad sa v dnešnom evanjeliu dá veľmi ľahko stratiť. Aspoň mne sa to stalo. No našla som v ňom jednu myšlienku, ktorá všetkému dala zmysel. Keď sa začítam do textu svätého písma, prichádza mi na um, že silným motívom sa v ňom stávajú predsudky. Čítať ďalej »Otvorme si srdcia pre pravdu

Otvorme si srdcia pre pravdu

Forty For You |

Častokrát je ťažké prijať pravdu, hlavne keď nám tá pravda nepasuje do nášho života. Niekedy si ju pozmeníme, uveríme len určitej časti alebo si aj pred ňou zakrývame oči. Takisto je ale ťažké pravdu hovoriť takú, aká je. Nechceme ňou niekoho zraniť alebo nechceme, aby nás nepokladali za divných, aby sme neprišli o priateľov. Čítať ďalej »


Dve postavy v nás

Dve postavy v nás

Forty For You |

Dve postavy, ktoré prichádzajú do chrámu. Jeden vidí seba a jeho modlitba je plná „ja“, vystačí si sám, nepotrebuje Boha. Druhý nemá odvahu ani oči zdvihnúť pre svoje hriechy, prosí o milosrdenstvo a dostal dar odpustenia. Ktorá postava sme my? Čítať ďalej »