Forty For YouSkutky?! Služba?!

Skutky?! Služba?!

Forty For You |

Kedysi som nemala rada toto čítanie. Prišlo mi zdĺhavé a náročné. Veď predsa nie vďaka našim skutkom a výkonu sa dostaneme do neba, tak prečo Ježiš takto prísne hovorí? Čítať ďalej »Povolaný/í

Povolaný/í

Forty For You |

„Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí.” Tak povzbudzujúca veta z Ježišových úst na začiatku pôstu. Ježiš videl do Matúšovho srdca, poznal jeho skutky, kým bol mýtnikom, vedel, koho povoláva, a aj napriek tomu, aký lakomý, hrdý, nespravodlivý, ... sa nám z ľudského pohľadu môže Lévi zdať, Ježiš vidí oveľa viac. Čítať ďalej »
Boh, ktorý vidí v skrytosti

Boh, ktorý vidí v skrytosti

Forty For You |

Aké ťažké je občas prijať, že sme urobili niečo dobré pre blížneho a on si to ani nevšimol alebo to zobral ako niečo úplne samozrejmé, čo nestojí za zvláštne poďakovanie. A hoci sme to urobili z lásky k nemu a k Bohu, aj tak kdesi v kútiku duše túžime po ľudskej pochvale. Čítať ďalej »


Preži pôst hlbšie

Preži pôst hlbšie

Forty For You |

Laura, združenie mladých v spolupráci s mladými, dobrodincami a spolupracovníkmi saleziánskeho diela pripravilo už tradične aj tento rok pôstny projekt Forty for you. Čítať ďalej »Túžim kráčať po Tvojich cestách...

Túžim kráčať po Tvojich cestách...

Forty For You |

„Neboj sa“ sú slová, ktoré vedia povzbudiť. Neboj sa – sú to slová, ktoré nám pomáhajú upokojiť sa. Niekedy dokonca stačí byť blízko pri človeku, ktorému na nás záleží a tie slová vôbec nemusia byť ani povedané. Zrazu pocítime kdesi hlboko v srdci veľkú úľavu, útechu, pokoj. Čítať ďalej »